Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu
  Menu
  Všechny kategorie

  Ochrana osobních údajů, cookies

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího vychází z Nařízení:
  Evropského parlamentu a Rady č. 216/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s vnitrostátní právní úpravou tj. zákonem o zpracování osobních údajů nebo uzavíraných smluv o zpracování osobních údajů.


  2. V případě zákazníka se jedná o tyto osobní údaje:
  jméno, příjmení a titul
  poštovní adresa
  e-mailová adresa
  telefonní číslo
  údaje o bankovním spojení
  údaje o předmětu plnění


  3. Předmětem zpracování osobních údajů nejsou citlivé údaje ve smyslu shora uvedeného nařízení.

  4. Zpracovatel je povinen nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez
  eventuálního písemného souhlasu subjektu údajů, zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů subjektu údajů pro účely uvedené v této smlouvě,zohledňovat povahu zpracování osobních údajů, zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly
  pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům v rozsahu jejich oprávnění a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění,zajistit, že osobní údaje budou zpracovány pouze za podmínek a v rozsahu správce údajů,na žádost subjektu údajů kdykoli umožnit provedení auditu či inspekce ve věci zpracování osobních údajů, po skončení této smlouvy protokolárně předat osobní údaje nově pověřenému zpracovateli Správce údajů je povinen při plnění této smlouvy, zavést technická organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistil nebo byl schopen kdykoli prokázat, že osobní údaje byly zpracované v souladu s nařízením a zákonem,
  učinit opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití a tato opatření průběžně revidovat a aktualizovat, vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznam o zpracování osobních údajů, řádně a včas ohlašovat případná porušení, zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem, navzájem se informovat o okolnostech významných pro plnění této smlouvy zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, a to i po skončení této smlouvy, postupovat v souladu s dalšími požadavky evropského nařízení a zákona a
  zpracování osobních údajů, subjekt údajů má právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, má právo žádat, aby byl proveden výmaz těchto údajů při odvolání souhlasu se zpracováním údajů,
  dále má právo žádat o výmaz údajů při protiprávním zpracování, případně právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a vznesení námitky.

  5. Pokud je to technicky možné v případě, že se pořizují automatizované záznamy, učiní se opatření, aby bylo možno zjistit a určit důvod a čas, kdy došlo k vložení nebo nahlédnutí nebo sdělení, eventuálně likvidaci osobních údajů. Správce údajů zajistí zabezpečení automatizovaného zpracování záznamu osobních údajů a v případě vedení písemné agendy jejich zajištění proti neoprávněnému zásahu třetí osoby.

  6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  6.3. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o výmaz osobních údajů.

  7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


  Nařízení EU v podobě získání souhlasu k ukládání souborů cookies
  Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas. Tento web používá cookies odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje – zpravidla ale nikoliv výlučně jde o Google, Google AdSense, Google AdWords, Google Tag Manager a další. V rámci inzertního systému mohou být použity cookies, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění. Pokud si nepřejete aby tento web ukládal na váš počítač cookies, tak máte možnost ovlivnit jejich nastavení prostřednictvím dialogového okna při první navštěvě webu.

  Co jsou to cookies?
  Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a
  zjednodušují tak používání webů. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků. Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

  Naše vlastní cookies
  Cookies platné po dobu relace ("session cookies"), které jsou po každé návštěvě našich stránek smazány. Trvalé cookies uložené po několika návštěvách našich stránek. Tyto cookies jsou nezbytné pro efektivnější využití našich stránek.

   

  Cookies třetích stran
  Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.Na našich stránkách využíváme inzertní funkce Google Analytics pro cílení reklam na základě předchozího chování uživatele (Remarketing), přehledy demografických údajů a zájmů a integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics. Jak Google využívá data, když používáte naše stránky, můžete zjistit zde. Na našich stránkách využíváme anonymní identifikátory a soubory cookie třetích stran pro cílení reklamních sdělení. Chcete-li se odhlásit ze sběru dat a cílení, můžete změnti nastavení ohledně cookies níže na této stránce.

  Souhlas s ukládáním cookies
  Při první návštěvě tohoto webu máte možnost rozhodnout, jaké soubory cookies chcete příjmout a jaké ne. Některé funkční či cookies sloužící k bezpečnosti nelze oblivnit a musí být přijata v každém případě.

   

  Datum poslední změny

  K poslední změně těchto podmínek došlo 31. 5. 2022.

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později