Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu
  Menu
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky pro e-shop

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní společnosti

  TOM service s. r.o.

  se sídlem Platěnice 56, 530 02 Moravany

  identifikační číslo 42937736, DIČ CZ42937736

  info@tomservice.cz, tel.: 466 009 311

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1234

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.tomservice.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TOM service s. r.o., se sídlem Platěnice 56, 530 02 Moravany, identifikační číslo 42937736,info@tomservice.cz, tel.: 466 009 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1234 …… (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím TOM service s.r.o. a zákazníkem, jinou fyzickou osobou, právnickou osobou, fyzickou osobou podnikatelem, případně spolkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.tomservice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.1. Obchodní podmínky se vztahují na všechny případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, včetně fyzických osob tj. spotřebitelů. V případě spotřebitelů platí obchodní podmínky týkající se ochrany spotřebitele jako kupující fyzické osoby. V případě podnikatelů platí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě upravené v ustanovení §2158 - §2174.

  1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.5. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.

  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje cenu zboží, která zůstává v platnosti po dobu, kdy je zboží skladem. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Balné a dopravné v rámci České Republiky je při objednávce nad 10 000 Kč s DPH zdarma. Balné a dopravné v rámci Slovenska je při objednávce nad 15 000 Kč s DPH zdarma. Doprava zdarma se nevztahuje na velké náklady kamionovou přepravou. U rozměrnějších a těžších položek bude cena dopravy určena po telefonické dohodě. Doprava zdarma se nevztahuje na zákazníky se smluvní cenou. V ostatních případech bude účtováno do výše dle aktuálně platné ceny na této stránce.

  Kupující má možnost nechat si zboží zaslat přes službu firmy ZÁSILKOVNA. Dodací a platební podmínky dle obchodních podmínek ZÁSILKOVNY.

  Kupující má možnost si sjednat svou přepravní službu. V tomto případě kupující v objednávce zaškrtne políčko „osobní odběr“ a do poznámky uvede „vlastní přeprava a informace o vyzvednutí zboží přepravní službou“, případně po telefonické dohodě. Prodávající kupujícímu připraví zboží k odběru. U tohoto druhu přepravy má kupující balné zdarma.

  Vzhledem k různorodosti zboží, si prodávající vyhrazuje právo přepravné upřesnit na základě rozměrů a hmotnosti zboží a v případě, že zboží nebude možné zabalit do jednoho balíku. Ceny jsou stanoveny pro základní rozměry a hmotnost balíku dle ceníku přepravních služeb. O případné změně bude prodávající kupujícího informovat.

  3.4. V případě prodeje do zahraničí, bude přeprava a úhrada objednaného zboží řešena se zákazníkem individuálně.

  3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

  3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Závazně odeslat objednávku". Tímto se kupující zavazuje objednávku převzít a zaplatit. Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  3.10. Vaši objednávku přijmeme bezprostředně po jejím potvrzení. Pokud objednávku provedete v noci či o víkendu, zaregistrujeme ji následující pracovní den. Pokud Vámi požadované zboží není na skladě, spojí se s Vámi náš prodejce ještě v týž den, kdy jsme obdrželi objednávku a navrhne náhradní možné řešení (buď Vám sdělí nový termín doručení nebo objednávku na Vaši žádost změní nebo stornuje).

  Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

  3.11. Storno objednávky může provést na žádost zákazníka pouze prodávající TOM service s. r. o..

  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese : Nádražní 330, 534 01 Holice, nebo Platěnice 56, 530 02 Moravany;

  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 174824966/0300, v případě zahraniční platby č. IBAN: CZ1803000000000206173361, SWIT: COKOCZPP vedený u společnosti TOM service s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);

  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

  bezhotovostně platební kartou.

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající TOM service s. r. o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu společně s expedovaným zbožím nebo jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést jakýmkolijednoznačným prohlášením (telefonicky, e-mailem atd.). Prodávající je povinen odstoupení akceptovat mimo bod 5.2.

  5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je fyzickou osobou, spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tomservice.cz

  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od jednoznačného prohlášení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího za vrácené zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet který prodávající kupujícímu písemně sdělí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  5.9. Ustanovení obchodních podmínek o odstoupení od kupní smlouvy 5.3. – 5.8. se vztahují na spotřebitele, který je fyzickou osobou nepodnikatelem

  5.10. V případě ostatních kupujících platí pro případné odstoupení od smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Prodávající je povinnen dodat zboží do 30 dnů od objednávky. V případě, že prodávající není schopen objednané zboží doručit do 30 dnů, požádá kupujícího o souhlas s prodlouženou lhůtou dodání.

  6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost vnějšího obalu zboží. V případě závady či poškození obalu zásilky kupující zapíše do přepravního listu, který je u řidiče přepravy. Pokud nebude možné zásilku zkontrolovat, kupující uvede ke svému podpisu do přepravního listu "Převzato s výhradou". Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí přímo u dopravce v den převzetí zásilky. Na pozdější reklamace mechanického poškození nelze brát zřetel (netýká se odpovědnosti za vady, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.6. Pokud bude zjištěno poškození zásilky, je kupující povinen zajistit uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky zasílatelem a také zástupcem pojišťovny zasílatele.

  6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, nepodnikající fyzická osoba.

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4. Lhůta pro uplatnění vad z titulu odpovědnosti za vady se řídí dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tomservice.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8.7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústředí inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Více informací naleznete na: coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 216/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s vnitrostátní právní úpravou tj. zákonem o zpracování osobních údajů nebo uzavíraných smluv o zpracování osobních údajů.

  9.2. V případě zákazníka se jedná o tyto osobní údaje:

  jméno, příjmení a titul

  poštovní adresa

  e-mailová adresa

  telefonní číslo

  údaje o bankovním spojení

  údaje o předmětu plnění

  9.3. Předmětem zpracování osobních údajů nejsou citlivé údaje ve smyslu shora uvedeného nařízení.

  9.4. Zpracovatel je povinen

  nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez eventuálního písemného souhlasu subjektu údajů,

  zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů subjektu údajů pro účely uvedené v této smlouvě,

  zohledňovat povahu zpracování osobních údajů,

  zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům v rozsahu jejich oprávnění a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění,

  zajistit, že osobní údaje budou zpracovány pouze za podmínek a v rozsahu správce údajů,

  na žádost subjektu údajů kdykoli umožnit provedení auditu či inspekce ve věci zpracování osobních údajů,

  po skončení této smlouvy protokolárně předat osobní údaje nově pověřenému zpracovateli Správce údajů je povinen při plnění této smlouvy,

  zavést technická organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistil nebo byl schopen kdykoli prokázat, že osobní údaje byly zpracované v souladu s nařízením a zákonem,

  učinit opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití a tato opatření průběžně revidovat a aktualizovat,

  vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznam o zpracování osobních údajů,

  řádně a včas ohlašovat případná porušení, zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem,

  navzájem se informovat o okolnostech významných pro plnění této smlouvy

  zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, a to i po skončení této smlouvy,

  postupovat v souladu s dalšími požadavky evropského nařízení a zákona a zpracování osobních údajů,

  subjekt údajů má právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, má právo žádat, aby byl proveden výmaz těchto údajů při odvolání souhlasu se zpracováním údajů, dále má právo žádat o výmaz údajů při protiprávním zpracování, případně právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a vznesení námitky.

  9.5. Pokud je to technicky možné v případě, že se pořizují automatizované záznamy, učiní se opatření, aby bylo možno zjistit a určit důvod a čas, kdy došlo k vložení nebo nahlédnutí nebo sdělení, eventuálně likvidaci osobních údajů. Správce údajů zajistí zabezpečení automatizovaného zpracování záznamu osobních údajů a v případě vedení písemné agendy jejich zajištění proti neoprávněnému zásahu třetí osoby.

  9.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,

  9.6.3. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o výmaz osobních údajů.

  9.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  11.2. Volbou práva dle čl. 11.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TOM service s. r. o., Plátenice 56, 530 02 Moravany, adresa elektronické pošty: info@tomservice.cz, telefon: +420 466 009 311

  V Moravanech dne 25. 4. 2019

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později